Onlinebokning

1
Personuppgifter
Anges med 8 siffror (bindestreck) 4 siffror

Uppgifter om adress och personnummer är obligatoriska enligt lag.Vi sparar inte våra kunders personuppgifter längre än lagen föreskriver.

Uppgifterna du anger här används endast internt och kommer aldrig att vidarebefordras till tredje part.

2
Välj antal platser

En normalplats är ca 3 kvm och ett bord ingår i platshyran.

Vi kommer att ringa för att bekräfta din beställning och meddela vilket ditt platsnummer blir.

Om vi inte inom några dagar har ringt upp dig eller bekräftat din beställning per epost,
ring 08-710 00 60 och kontrollera din bokning.

Det går för närvarande inte att bestämma vilken plats man vill ha via Internet.

Din bokning

Antal platser: Datum: Beräknat pris:

Bekräfta bokning

Aktuell prislista

~~~~
Priserna för stolar och klädställningar gäller per dag.
3
Ange datum
? ? ?
[inget datum valt]
4
Tillägg
Stolar
Klädställningar